Zadar je povijesni grad Hrvatske. Star tri tisuće godina! Bogat prošlošću, civilizacijsko je žarište u sadašnjosti. Kulturno, gospodarsko je i administrativno središte Sjeverne Dalmacije. Prometno, Zadar je središte regije u kojoj se spaja sjever sa jugom Hrvatske. Zadar plijeni ljepotom izgleda i toplinom susreta s njegovim stanovništvom. Za mnoge putnike i umjetnike , usporediv je sa Venecijom i Dubrovnikom.

Grad je bogate duhovne i materijalne kulture, ali i turističke tradicije i turističkog indentiteta stvorenog u sadašnjosti. Riznica je arheološkog i spomeničkog blaga antičkog, srednjovjekovnog i renesansnog razdoblja. Zadar je vrelo hrvatske povijesti i znanstvene baštine. Zadar je grad oko rimskog foruma, grad unutar sačuvanih bedema, grad starohrvatskih sakralnih spomenika. Prepun arhiva, muzeja, biblioteka, čuvar je književne i glazbene baštine.

To je grad sa najstarijim sveučilištem u Hrvata, sa sadašnjim devetnaest studija, to je mjesto rođenja prvog hrvatskog romana i prvih novina na hrvatskom jeziku.
Turističku atraktivnost Zadar gradi na sprezi kulture sa turizmom, ali i kao središte raznih programa: nauičkog turizma i marina, hotela, restorana, apartmana i vila, turističkih naselja u gradu i okolici, kongresnog i vjerskog turizma, malih i intimnih ugostiteljskih ambijenata, prelijepih zona i kupališta, šetnica izleta u zanimljivu i djevičansku okolicu.

Fascinantna je uža i šira zadarska regija i unutar nje turistička rivijera prema Ninu na sjever, te na jug prema Biogradu. Zadru gravitiraju tu smješteni povijesni gradići Nin, Pag, Biograd, Obrovac, Benkovac i drugi, oko pedeset malih i slikovitih turističkih mjesta, nacionalni parkovi i parkovi prirode: Paklenica, Plitvice, Kornati, Krka, Velebit, Telaščica. Bezbrojni krajobrazi Ravnih kotara u funkciji su pješačkih, izletničkih, gastronomskih, vinskih i drugih turističkih itinerera. I konačno, biserje čipkastih otoka i otočića, njih tristo, koji na ukupnosti skupocijene turističke ogrlice čine poseban dar.